Events in Classes

Classes and workshop events that you can sign up or call for more information.

Lớp học Nails với Yen Vuong, Prince Le, and Louis Escape

in Nail

Lớp còn đúng 1 tuần nữa, anh chị nào đăng kí giờ chót thì inbox em để soạn kit gởi cho kịp lớp ạ. Ít qua vùng East nên mấy anh chị đừng chờ đến ngày lớp lại nhắn khi nào qua VA thì tội em, bị hoài!!!!

Cascades Overlook Event Center

21453 Epicerie plaza

20164

Bookmark this

When Mon From 04/22/2019 to 04/24/2019 9:00 am - 5:00 pm
When Mon From 05/13/2019 to 05/16/2019 12:00 am - 12:00 am