Posts in News

News

Những thứ bị cấm và cho mang theo khi nhập cảnh vào nước Mỹ

May 29, 2019

Danh mục những thứ bị cấm mang vào Mỹ  Người nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ trở về, nhất là nhữn... (more)

Vi phạm luật lao động 24 của tiệm bị đóng cửa ở Connecticut, Hoa Kỳ

May 21, 2019

  21/05/2019 Bộ Lao động tiểu bang Connecticut cho biết, sau một cuộc điều tra bất ngờ vào đ... (more)