Cần gấp thợ


About

Tiệm trong khu cao cấp nhất vùng Tampa, FL.. Old Hype Park, Soho Area Tập trung những khách trẻ, professional và tiền tips rất là cao Môi trường làm việc dễ chịu, có thể chọn là W2 hoặc là 1099 Bao lương thời gian đầu có cơ hội học hỏi từ những thợ rất giỏi trong nghề (DuyenNgan Duong)

Contact

Anh Andy

Phone: 727-481-0893

Price $ 12,000.00

Bookmark this
Where

708 s howard ave
Tampa, Florida 33606
United States