CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP (in Tulsa,OK)


About

Có Bằng,Có kinh nghiệm,Biết làm P&W,Dip,Everything ... *Thợ Fulltime làm everything Bao Lương $800/tuần/6 ngày (Mon-Sat 10am-8pm,Sunday close),trên thì ăn chia. *Thợ parttime thứ 5,6,7 làm everything vẫn bao $130/ngày trên ăn chia . *Tiệm Khu Mỹ trắng-Tip cao,income thợ $800-1100/week. * Call Kady 918-200-2102 ,918-252-4553. * Đăng 01/23/19 www.toptennailsspatulsa.com

Contact

Price $ 1,100.00

Bookmark this
Where

8929 S Memorial Dr # 180
74133
United States