CẨN THỢ NAILS 5K-7K/MONTH


About

Cần Thợ Bột Bao Lương 1000-1200/tuần quanh năm.Đảm bảo mùa hè không dưới 1500.Khách Mỹ Trắng ,tip cao . Có chỗ ở riêng ,sạch sẽ .Tiệm chia turn công bằng ,vui ve ,không khí gia đình.LH : Lee 909 919 6309

Contact

Ly Dang

Phone: 9099196309

Where

635 S 5TH ST
d
Garden Grove, California 29550
United States