Naomi nails and spa Now hiring nails Techs with license


About

Tiệm Naomi nails ở wake forest,NC hiện giờ đang cần thêm thợ. Thợ tây chân nước hoặc thợ everything thì sẽ càng tốt.!!!! Biết làm SNS dipping powder thì càng tốt hơn nữa... tiệm nằm ngay Khu mỹ trắng kế bên home depot...great clips và starbucks!!! Tip rất là nhìu + chủ Sẵn sang bao lương nếu thợ cần!!! Tiệm làm rất là vui vẻ và tuyệt đối ko danh giật khách. Ai có interested thì hãy gọi 919-556-0501. NOTICE!! Men or women is acceptable

Contact

Branda nguyen

Phone: 919-556-0501

Price $ 1,100.00

Bookmark this
Where


United States