NOW HIRING - NAIL TECHNICIANS in LIVERMORE, CA!


About

PETALS & POLISH Tiệm ở Livermore, CA khu Mỹ trắng, cần gấp thợ tay chân nước hoặc thợ Nail biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Xin vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin. Our nail lounge in Livermore, CA is now hiring licensed nail technicians (manicurists). High compensation depending on your experience. Please contact us for more information. C: 510-697-3109 (Trang) C: 510-415-0448 (Dung) C: 510-332-2332 (Vu) Email: Info@petalsandpolish.com

Contact

Trang

Phone: 510-697-3109

Price $ 1.00

Bookmark this
Where

3054 West Jack London Blvd

United States